Salgs- og leveringsbetingelser for Systuen Pana ApS

Systuen Pana Aps
Siim Bygade 141
DK-8680 Ry
CVR:21831492

Gældende salgs- og leveringsbetingelser pr. 30.6.2022 (vers. 3)

1.              Anvendelse

1.1         Anvendelse  . Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle aftaler om Systuen Pana’s (Pana), CVR-nummer 21831492 salg og levering af sy-ydelser og salg af færdigvarer til erhvervskunder.

2.              Aftalegrundlag

2.1         Aftalegrundlag  . Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer, tastet via Pana’s hjemmeside eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2         Ændringer og tillæg  . Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3         Juridisk status  . Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3.              Sy-ydelser

3.1         Standard  . De sy-ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.2         Det er kundens ansvar at opgive korrekte og præcise informationer til Pana, således at Pana er i stand til at udføre de ønskede sy-opgaver korrekt.

3.3         Alle ordrer skal fremsendes til Pana via bestilling på Pana’s hjemmeside. Ordrer der fremsendes til Pana på anden måde, kan blive pålagt håndteringsgebyr som vil blive faktureret kunden

4.              Pris og betaling

4.1         Pris  . Alle priser, leveringstider og produktionsmetoder er vejledende og der tages forbehold for ændringer i disse, da der i perioder kan forekomme ekstra belastning og ændringer i fragt- og leverandøraftaler. Alle priser er eksklusive moms.

4.2         Betaling  . Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest den betalingsdato der fremgår af faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.


5.              Forsinket betaling

5.1        Rente . Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Pana er uden ansvar for, har Pana ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

6.              Tilbud, ord  rer og ordrebekræftelser

6.1         Tilbud  . Kundens afgivelse af syordre, bestilling af løse materialer eller færdigvarer via Panas hjemmeside eller ved på anden måde at afgive en ordre til Pana anses ikke som en bekræftet ordre. Alle bestillinger til Pana anses først som en ordre, når der fra Pana er fremsendt en ordrebekræftelse til kunde med accept på, at vi kan udføre den af kunden ønskede opgave. Kunders bestilling af sy-ordrer behandles først af Pana, når Pana fysisk har modtaget stof til eksekvering af disse ordrer. Indtil da er det kundens ansvar at følge op på status af de af kunden fremsendte tilbud.

6.2         Pana har til enhver tid ret til at afvise en bestilling på sy-ordrer, løse materialer eller færdigvarer, såfremt Pana vurderer, at de som virksomhed ikke er i stand til at udføre den ønskede opgave.

6.3         Fremsendte tilbud fra Pana på sy-ordrer, løse materialer, færdigvarer eller montering til kunden er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.4         Ordrer  . Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt via indtastning på Panas hjemmeside.  Ordrer der fremsendes på anden måde til Pana vil blive pålagt et af Pana fastsat håndteringsgebyr. Håndskrevne ordrekopier der fremsendes til Pana accepteres kun i det omfang, at kunden er indforstået med, at kunden fraskriver sig enhver ret til reklamationer, der kan opstå i forbindelse med disse.

6.5         Ordrebekræftelser  . Pana bestræber sig på at sende en bekræftelse på kundens bestilling af ydelser senest 1 hverdag efter modtagelsen af stof, til produktion af disse ydelser. Pana behandler ikke bestillinger af sy-ordrer eller lignende fra kunder FØR vi har modtaget stof til eksekvering af disse ordrer.

6.6         Pana tilstræber at bekræfte eller afslå en ordre på sy-ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af stoffet til ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at være bindende for virksomheden.

6.7        Ændring af ordrer . Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på sy-ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept. Alle ændringer af sy-ordrer skal sendes til Pana på skrift med tydelig mærkning af, hvilken ordre, der skal ændres. Ændringer til sy-ordrer accepteres IKKE telefonisk og Pana er IKKE ansvarlige for ændringer modtaget på denne måde.

Ændringer foretaget telefonisk til Pana anses ikke som værende reklamationsberettiget.

Ændringer af sy-ordrer som er bekræftet af Pana kan blive pålagt et ændringsgebyr. Størrelsen på dette gebyr fastsættes af Pana.

Pana er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer – også selv om de foretages skriftligt, såfremt disse ændringer ikke fremsættes rettidigt i forhold til produktionen af ordren.

En ændring der er fremsendt skriftlig anses ikke for at være modtaget, før Pana skriftligt har bekræftet ændringen overfor kunden. Indtil da, er det kundens ansvar at følge op på, om ændringen bliver foretaget.

6.8         På syordrer hvor der bestilles en færdighøjde på 4,00meter eller derover vil der være en tolerancetærskel på +/- 1,5% i højden uden at dette vil være reklamationsberettiget overfor Pana.

6.9         Uoverensstemmende vilkår  . Hvis Panas bekræftelse af en ordre på sy-ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6.10     Det er kundens ansvar at kontrollere den af Pana fremsendte ordrebekræftelse og sikre sig, at denne er i overensstemmelse med kundens ordre.

6.11     I Panas pris på syordrer indgår IKKE en ekstra kvalitetskontrol af arbejdet eller det fremsendte stof fra leverandører. Såfremt kunden ønsker en egentlig kvalitetskontrol, skal denne ydelse bestilles separat.

6.12    På gardiner syet af hør-stof, yder Pana INGEN garanti i forhold til færdighøjden på gardinerne. Hør er et materiale der kan blive ved med at give sig, selv lang tid                  efter syningen, hvilket du som kunde bør være opmærksom på. Det er sandsynligt, at der på sigt kan ske ændringer af færdighøjden på hør-gardiner. Dette er ikke              reklamationsberettiget overfor Pana.

6.13     Pana er på intet tidspunkt ansvarlig for eventuelle fejl i stof fremsendt fra leverandøren. Det er til enhver tid kundens ansvar i samarbejde med deres valgte stofleverandører at sikre kvaliteten af det stof, Pana modtager til udførslen af syordrer.

Dette gælder også fejl, der først opdages efter at Pana har produceret og leveret sy-ordrer til kunden.  Kunden kan derfor heller ikke kræve godtgørelse for udført sy-arbejde i forbindelse med sådanne omstændigheder.

         Enhver tvist om ansvar for fejl i stof afgøres mellem kunde og stofleverandør og er for såvidt Pana udvedkommende.

7.              Levering

7.1         Leveringstid  . Pana bestræber sig på at afsende sy-ydelser, løse materialer og færdigvarer senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Den angivne leveringstid skal ses som retningsgivende for hvornår leveringen kan forventes. Pana forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre på denne leveringstid mod forudgående varsling af kunden.

7.2         Afsendelsesmetode:  Pana vælger til enhver tid afsendelses form på den enkelte ordre. Kunden kan mod gebyr vælge andre leveringsformer såsom levering med gardinbil, ekspres levering eller afhentning. Sådanne leveringsformer aftales individuelt med Pana på den pågældende ordre og er kun gyldig ved accept fra Panas side.

7.3         Alle ordrer der afsendes pålægges leveringsgebyr fastsat af Pana ud fra afsendelsesmetode.

8.              Forsinket levering

8.1         Meddelelse  . Hvis Pana forventer en forsinkelse i leveringen af sy-ydelser informerer Pana kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid såsnart det er muligt.

8.2         Enhver forsinkelse af ordrer, der skyldes for lidt bestilt stof, mangelfulde oplysninger på syordrer, fejl i stof eller lignende kan Pana ikke holdes ansvarlig for.


9.              Garanti  og reklamationsbehandling

9.1         Enhver reklamation over sy-arbejde foretaget af Pana skal anmeldes skriftligt.

9.2        Inden en reklamation anmeldes til Pana, er det kundens ansvar at gennemgå gældende reklamationstjekliste fra Pana (juni 2022 version 1). Denne tjekliste forefindes på Pana’s hjemmeside under kundeinformation fra Pana eller via følgende link; https://systuenpana.dk/tjekliste-reklamationsbehandling . I kan også anmode om at få denne tilsendt ved skriftlig henvendelse til Pana.

9.3         Pana forbeholder sig retten til at kræve billeddokumentation i forhold til alle punkter på ovennævnte tjekliste i henhold til behandling og eventuel accept af reklamation fremsendt af kunde.

9.4         Efter skriftlig indsendelse af reklamation til Pana, forbeholder Pana sig retten til, hvad Pana anser for rimelig behandlingstid af reklamationen.

9.5         Det påhviler Pana at bekræfte modtagelsen af reklamationen over for kunden samt information om behandlingstid og forløb.

9.6         Pana forbeholder sig ret til at besigtige alle reklamationer, hvor ordrestørrelsen på ydelser foretaget af Pana overstiger kr. 1.500,- excl. moms

9.7         På syordrer hvor der bestilles en færdighøjde på 4,00meter eller derover vil der være en tolerancetærskel på +/- 1,5% i højden uden at dette vil være reklamationsberettiget overfor Pana.

9.8         På gardiner syet af hør-stof, yder Pana INGEN garanti i forhold til færdighøjden på gardinerne. Hør er et materiale der kan blive ved med at give sig, selv lang tid efter syningen, hvilket du som kunde bør være opmærksom på. Det er sandsynligt, at der på sigt kan ske ændringer af færdighøjden på hør-gardiner. Dette er ikke reklamationsberettiget overfor Pana.

9.9         Pana yder ingen garanti i forhold til færdighøjden på gardiner der ved montering/ophængning er blevet dampet, strøget eller på anden måde behandlet ved anden temperatur/forskrift end det af stofleverandøren angivne.

9.10     Pana er på intet tidspunkt ansvarlig for eventuelle fejl i stof fremsendt fra leverandøren. Det er til enhver tid kundens ansvar i samarbejde med deres valgte stofleverandører at sikre kvaliteten af det stof, Pana modtager til udførslen af syordrer.

Dette gælder også fejl, der først opdages efter at Pana har produceret og leveret sy-ordrer til kunden. Kunden kan derfor heller ikke kræve godtgørelse for udført sy-arbejde i forbindelse med sådanne omstændigheder.

9.11     For alle anmeldte reklamationer, gælder det at Pana forbeholder sig retten til at afvise en reklamation, såfremt der fra kundens side ikke er foretaget korrekte procedure i forbindelse med montering  - dette gælder eksempelvis:

Montering af gardinskinne

Modellering af gardiner efter ophængning

Hægtning

Behandling af stof i forhold til foreskrifter for stoffet, eks. Dampning

Tungt stof der tynges ved ophængning

Andre forhold der fra udefrakommende side influerer på de ydelser, Pana har leveret (Vi henviser desuden til tjekliste for reklamationsbehandling udarbejdet af Pana)


9.12    I tilfælde hvor Pana afviser en reklamation, vil kunden blive pålagt et gebyr for besigtigelse af reklamationen. Kunden vil blive faktureret en timepris på kr. 475,- excl.
            moms gældende fra montør kører fra Pana til montør er retur hos Pana. Desuden vil der blive faktureret et gebyr for kørsel pr. km på kr. 4,75 samt et 
            administrationsgebyr på kr. 475,- for reklamationsbehandlng.

9.13     Panas produktion af sy-ordrer indeholder ikke en egentlig kvalitetskontrol af sy-arbejdet. Såfremt dette ønskes, skal denne bestilles separat.

Det er Panas ansvar at generelle arbejdsprocesser i forhold til det bestilte sy-arbejde er udført korrekt og i overensstemmelse med kundens ordre. Vi har ingen garanti eller kvalitetskontrol i forhold til fejl på det fremsendte stof til produktion af sy-ordrer. Dette ansvar påhviler til en hver tid stofleverandør.

 9.14    Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at kunden har givet Pana meddelelse om eventuelle fejl og mangler og efter at Pana har modtaget pågældende sy-ordrer retur
            afhjælper Pana med udbedring af fejlen eller manglen.

10.         Ansvar

10.1     Ansvar  . Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2     Indirekte tab  . Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Pana ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.3    Force majeure . Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Pana ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Panas kontrol, og som Pana ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.  Behandling af personhenførbare oplysninger

11.1     Behandling  . Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation og øvrige formål der er nødvendige for at kunne udføre og levere den ønskede ordre fra kunden.

11.2     Den registreredes rettigheder  . Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

11.3     Opbevaring og videregivelse  . Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

11.4     Kontakt  . Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Panas kundeservice på følgende mail: kontakt@systuenpana.dk

12.         Gældende lov og værneting

12.1     Gældende lov  . Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.         Værneting  . Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde,  skal afgøres ved en dansk domstol.